صفحه شخصی امین فاضل   
 
نام و نام خانوادگی: امین فاضل
استان: فارس - شهرستان: شیراز
رشته: کارشناسی ارشد عمران
تاریخ عضویت:  1389/07/28
امتیاز:  0
 فعالیت در سایت   
 
 روزنوشت ها:
0   روزنوشت / همه روزنوشت ها
 نظرات:
2   نظر / همه نظرات